Overstappen

Vergelijken is de boodschap. Dat geldt voor zowat alles in het dagelijks leven. Tegenwoordig loont het de moeite om de tarieven van de verschillende energieleveranciers te vergelijken. In België kan je immers als particulier al geruime tijd gratis overstappen en je hoeft er eigenlijk niks voor te doen.

overstappen

Overstappen is eenvoudig en gratis

Veranderen van energieleverancier is heel eenvoudig. Je hoeft dus niet bang te zijn om te veranderen en over te stappen naar een andere energieleverancier. Bovendien moet er niemand langskomen bij je thuis om je meters of leidingen te veranderen.

Als je van leverancier wilt veranderen, moet je enkel een contract met een andere leverancier tekenen. Je moet je huidige contract dus niet opzeggen, noch per aangetekende brief, noch per fax of mail. Je nieuwe leverancier regelt alles. Je moet enkel rekening houden met een opzegtermijn van één maand. Na het opzeggen van het contract bij je oude leverancier blijf je nog één volledige maand klant. Je nieuwe leverancier begint te leveren na één volledige maand.

Gezinnen kunnen gratis veranderen van leverancier of contract. Op 13 september 2012 is de verbrekingsvergoeding afgeschaft.

energie/overstappen

Mogelijke problemen bij overstappen

  • Je ontvangt energiefacturen van twee energieleveranciers voor hetzelfde verbruik? Eén van beide energieleveranciers heeft in dat geval niet het nodige gedaan om bij het veranderen zijn facturatie naar jou stop te zetten of er is een onterechte leverancierswissel gebeurd. Dien een schriftelijke klacht in bij de  leverancier.
  • Heb je bij het veranderen van energieleverancier geen slotfactuur van je oude energieleverancier ontvangen? Of ontvang je geen voorschotfacturen van je nieuwe leverancier? De betrokken energieleverancier heeft wellicht nog geen of onvolledige meetgegevens ontvangen van je netbeheerder. Hij kan bijgevolg geen berekeningen maken voor de slotfactuur of het voorschot. Het is ook mogelijk dat hij je leverancierswissel nog niet in orde gebracht heeft. Als na het veranderen van energieleverancier de facturen meer dan 2 maanden op zich laten wachten, contacteer je best je energieleverancier.
  • Onterechte leverancierswissel? Als je elektriciteit en/of aardgas ontvangt van een bepaalde energieleverancier zonder bij hem een contract afgesloten te hebben, spreken we van een onterechte leverancierswissel. De oorzaak van een onterechte leverancierswissel is meestal een fout in de EAN-code(s). Als je het slachtoffer bent van een onterechte leverancierswissel zal je van je netbeheerder een meteropnamekaart en van je ‘oude’ energieleverancier een brief ontvangen. Je zet de situatie recht door de onterechte leverancierswissel te melden bij je zogenaamde ‘nieuwe’ energieleverancier. Die moet de leverancierswissel annuleren. Geef hem duidelijk je naam, adres en EAN-code(s) door.

bouwgids